Majątek szkoły

Majątek jednostki wynosi - 2175624,-zł.w tym: środki trwałe - 1940374,-zł.,pozostałe środki trwałe - 184823,-zł., zbiory biblioteczne - 46153,-zł. wartości niemateialn i prawne /licncje na programy komputerowe/ - 4274,-zł

Metryka strony

Udostępniający: Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Julia Suchodolska

Wprowadzający: Julia Suchodolska

Data modyfikacji: 2008-06-02

Opublikował: Julia Suchodolska

Data publikacji: 2008-06-02