Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego

Untitled

ZARZĄDZENIE NR 2/2015

DYREKTORA Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego

21, 22,23 kwietnia 2015 r.

Na podstawie rozporządzenia MEN z 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję zespoły nadzorujące przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w klasie III gimnazjum

Skład zespołów nadzorujących:

- w załączeniu

§ 2

Do pracy w zespole nadzorującym przebieg egzaminu w innych gimnazjach - w załączeniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków

mgr Henryka Rzepecka

Metryka strony

Udostępniający: Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Roszkowska

Wprowadzający: Agata Roszkowska

Data modyfikacji: 2015-04-02

Opublikował: Agata Roszkowska

Data publikacji: 2015-04-02