Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego

Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego 23,24,25 kwietnia 2014 r.

Untitled

ZARZĄDZENIE NR 3/2014

DYREKTORA Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie powołania członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego

23, 24,25 kwietnia 2014 r.

Na podstawie rozporządzenia MEN z 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję zespoły nadzorujące przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w klasie III gimnazjum

Skład zespołów nadzorujących:

- w załączeniu

§ 2

Do pracy w zespole nadzorującym przebieg egzaminu w innych gimnazjach - w załączeniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Gimnazjum nr 2

mgr Henryka Rzepecka

Metryka strony

Udostępniający: Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Roszkowska

Wprowadzający: Agata Roszkowska

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Agata Roszkowska

Data publikacji: 2014-04-02