Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie dopuszczenia programów nauczania do użytku

Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie dopuszczenia programów nauczania do użytku

Untitled

ZARZĄDZENIE NR 5/2014

Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

z dnia 01.09.2014 r.

w sprawie dopuszczenia programów nauczania do użytku.

Na podstawie art.22a ust.1 oraz ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Dopuszczam do użytku szkolnego w Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie programy nauczania określone w Szkolnym Zestawie Programów na cykl edukacyjny 2014-2017.

§2

Szkolny Zestaw Programów Nauczania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Roszkowska

Wprowadzający: Agata Roszkowska

Data modyfikacji: 2014-09-26

Opublikował: Agata Roszkowska

Data publikacji: 2014-09-26