Zarządzenir nr 1/2015 w sprawie wypłaty stypendium za I semestr w roku szkolnym 2014/15

Untitled

ZARZĄDZENIE NR 1/2015

DYREKTORA Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

z dnia 13.03.2015 r.

w sprawie wypłaty stypendium za I semestr w roku szkolnym 2014/15.

Na podstawie art.90g ust. 8 Ustawy z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty
(Dz.U. nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXIV/245/05 z dnia 14.03.2005 w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej uczniom, biorąc pod uwagę Decyzję nr 1/2014/15 2/2014/15, 3/2014/15 i 4/2014/15

Zarządzam co następuje:

§ 1

Za osiągnięcia naukowe wypłacić stypendium:

1) Joannie Rutkowskiej

2) Mateuszowi Czajkowskiemu

§ 2

Za osiągnięcia sportowe wypłacić stypendium:

1) Weronice Sołtys

2) Szymonowi Kaczmarynowi

Dyrektor

Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków

mgr Henryka Rzepecka

Metryka strony

Udostępniający: Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Roszkowska

Wprowadzający: Agata Roszkowska

Data modyfikacji: 2015-04-02

Opublikował: Agata Roszkowska

Data publikacji: 2015-04-02